W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych


tel.: +48 74 641 92 00,

       +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02


e-mail: pwsz@pwsz.com.pl


E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PWSZASWalbrzych 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych


tel.: +48 74 641 92 00,

       +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02


e-mail: pwsz@pwsz.com.pl


E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PWSZASWalbrzych 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 15.10.2020

Statystyki strony Informacje Ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje ogólne o uczelni 544
Rys historyczny 60
Baza lokalowa 47
Statystyki strony Władze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rektor 444
Prorektorzy 133
Pełnomocnicy Rektora 120
SENAT PWSZ A.S. 117
Kanclerz 115
Statystyki strony Akty Prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
34/2019 310
Zarządzenie 48/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 30/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 234
Zarządzenie 30/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 233
Zarządzenie 75/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 9.06.2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 226
Zarządzenie 32/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów III, IV roku w roku akademickim 2020/2021 221
Zarządzenie 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Regulamin procedury antyplagiatowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 94
Uchwała nr 68/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 87
Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 82
Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania w związku ze stanem epidemii 81
Strategia rozwoju Uczelni na lata 2016-2025 77
Zarządzenie 26/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 69
Zarządzenie 78/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 65
Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10/2019 61
Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w roku 2020/2021 58
Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie określenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2020/2021 58
Uchwała nr 17/2020 Rady Uczelni PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora 56
Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie finansowania kosztów nadania stopnia naukowego 56
Uchwała nr 17/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 54
Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od 1 października 2019 r. 53
Zarządzenie 74/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Rady Programowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 51
Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad promocyjno-komunikacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 51
Uchwała nr 16/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 48
51/2020 47
Zarządzenie 56/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domów Studenckich i pokoi gościnnych 46
72/2019 45
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 46/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych procedur oceny kształcenia: Ocena prowadzących i realizacji zajęć – Ankietyzacja i Hospitacje 45
Regulamin wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 43
Zarządzenie 62/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 56/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domów Studenckich i pokoi gościnnych. 43
Zarządzenie 70/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. oceny jakości kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 43
Uchwała nr 15/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opinii dot. powołania dr Małgorzaty Babińskiej na funkcję prorektora ds. rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu 41
Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 30/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 41
Zarządzenie 60/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 40
Uchwała nr 14/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu 39
Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 87/2020 39
Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych 39
Zarządzenie 90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 38
Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 60/2020 38
Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 38
34/2015 37
Uchwała nr 57/2020 37
Zarządzenie 72/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 36
Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie walidacji 36
Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie wprowadzenia procedury wnioskowania o uruchomienie nowego kierunku studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 36
Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący do 30 września 2019 r. 35
Uchwała nr 13/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora na okres kadencji 35
Uchwała nr 19/2020 w sprawie zaopiniowania wystąpienia do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na zmianę nazwy Uczelni 35
Uchwała nr 6/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu 35
Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie uaktualnienia składu osobowego Rady Naukowej w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym dla kierunku logistyka studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 35
Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie uaktualnienia składu osobowego Rady Naukowej w Instytucie Społeczno-Prawnym dla kierunku administracja studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 35
Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie walidacji 34
Statystyki strony Struktura Organizacyjna
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Instytut Społeczno-Prawny 513
Administracja Uczelni 102
Dział Nauczania i Spraw Studenckich 87
Instytut Przyrodniczo-Techniczny 83
Instytut Zdrowia 82
Biblioteka Uczelniana 73
Sprawozdanie Samorządu Studenckiego z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 31
Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 23
Regulamin Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 22
Sprawozdanie Samorządu Studenckiego z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków za rok akademicki 2018/2019 21
Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego nr 1/12/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego 19
Patrz powyżej 16
Statystyki strony Działalność Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 133
Starszy wykładowca 132
Zakup i dostawa nowych kserokopiarek oraz drukarki wraz z instalacją i uruchomieniem 104
Asystent 97
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej 96
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej 81
Asystent 80
Inspektor Ochrony Danych 73
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 71
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 69
Starszy wykładowca 61
Skargi i wnioski 60
Asystent 55
Starszy wykładowca 45
Asystent 35
Referent w Kancelarii Ogólnej 32
Specjalista ds. zamówień publicznych 31
Uchwała nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej 31
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 30
Rozeznanie rynku na zadanie pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników administracyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” 29
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 28
Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 27
Świadczenie usług wydawniczych oraz dostawa książek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 27
Uchwała nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej 27
Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na automaty z napojami gorącymi, zimnymi oraz przekąskami 26
Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 25
Uchwała nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej 24
Druk materiałów reklamowych i kalendarzy 23
Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 22
Uchwała nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej 22
Asystent 21
Asystent 21
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 21
Rozeznanie rynku na zadanie pn.: „Przeprowadzenia szkolenia dla kadry zarządzającej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” 21
Starszy wykładowca 21
Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej 21
Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej 21
Uchwała nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej 21
Rozbiórka ruin budynków przemysłowych na działce przy ul. Południowej w Wałbrzychu 20
Uchwała nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej 20
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku 2017 - II postępowanie 19
Plan zamówień publicznych na rok 2017 19
Plan zamówień publicznych na rok 2018 19
Uchwała nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej 19
Dostawa licencji oprogramowania. 18
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku 2016 18
Plan zamówień publicznych na rok 2019 18
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu pogłębiającego wiedzę z pakietu MS Office oraz zwiększającego wiedzę w zakresie e-kompetencji dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 18
Uchwała nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej 18
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku 2017 17
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki i specjalności 940
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 458
Rekrutacja 2020/2021 419
Rok akademicki 2020/2021 370
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 367
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 355
Pedagogika 313
Kosmetologia 275
Administracja I 273
Pielęgniarstwo 262
Filologia 233
Logistyka I 224
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 212
Architektura wnętrz 197
Administracja II 192
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 153
Dietetyka 149
Techniki dentystyczne 141
Rekrutacja 2021/2022 129
Logistyka II 122
Studia podyplomowe 105
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 105
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 98
Architektura wnętrz 92
Zarządzanie 91
Zarządzenie 49/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne 76
Kursy doskonalące / Szkolenia 69
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 63
Filologia 50
Administracja I 49
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 48
Logistyka, studia pierwszego stopnia 44
Kosmetologia 43
Rekrutacja 2018/2019 43
Pedagogika 41
rok akademicki 2019/2020 40
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 40
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 39
Rekrutacja 2019/2020 39
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 38
Rekrutacja 2017/2018 38
Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 34
Administracja II 33
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 30
Kursy doskonalące / Szkolenia 28
Pielęgniarstwo program studiów zatwierdzony Uchwałą 49/2019 z 27 sierpnia 2019 r. 28
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 27
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 27
Logistyka studia drugiego stopnia 25
Techniki dentystyczne 23