W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych


tel.: +48 74 641 92 00,

       +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02


e-mail: pwsz@pwsz.com.pl


E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PWSZASWalbrzych 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych


tel.: +48 74 641 92 00,

       +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02


e-mail: pwsz@pwsz.com.pl


E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PWSZASWalbrzych 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 15.10.2020

Statystyki strony Informacje Ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje ogólne o uczelni 64
Baza lokalowa 1
Rys historyczny 1
Statystyki strony Władze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rektor 49
Prorektorzy 20
Kanclerz 11
Pełnomocnicy Rektora 10
SENAT PWSZ A.S. 10
Statystyki strony Akty Prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie 78/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 40
Uchwała nr 68/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 15
Uchwała nr 15/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opinii dot. powołania dr Małgorzaty Babińskiej na funkcję prorektora ds. rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu 13
Uchwała nr 17/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 13
51/2020 9
rok 2010 9
Zarządzenie 60/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 9
Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Wałbrzychu 8
Uchwała nr 12/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za 2019 r. 6
Regulamin określający zasady raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 5
Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący do 30 września 2019 r. 5
Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od 1 października 2019 r. 5
zarządzenie nr 33/2008 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 5
43/2020 4
46/2020 4
Strategia rozwoju Uczelni na lata 2016-2025 4
Uchwała nr 6/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu 4
Uchwała nr 7/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Strategii działania i rozwoju PWSZ AS na lata 2016-2025 4
Zarządzenie 10/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym 4
Zarządzenie 51/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 10/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych 4
Pismo okólne Rektora nr 2/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w uczelni w dniach 18-25 marca 2020 r. 3
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 3
Uchwała nr 59/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PWSZ, uchwalonego Uchwałą nr 31/2019 Senatu PWSZ z dnia 14 czerwca 2019 r. 3
UCHWAŁA NR 6/2019 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 3
Uchwała nr 8/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. 3
Zarządzenie 32/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów III, IV roku w roku akademickim 2020/2021 3
Zarządzenie 73/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac etapowych studentów z systemu moodle 3
1/2007 2
15/2018 2
47/2020 2
Certyfikat Ministerstwa Zdrowia uzyskania akredytacji na kierunku kształcenia pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) na okres 3 lat 2
Decyzja nr 80/V/2019 Ministerstwa Zdrowia z dn. 29.10.2019 r. dot. udzielenia akredytacji PWSZ AS w Wałbrzychu na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego stopnia na okres 3 lat 2
Uchwała nr 10/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019 2
Uchwała nr 14/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu 2
Uchwała nr 2/2017 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do komisji dyscyplinarnej 2
UCHWAŁA NR 2/2019 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyniku uzupełniających wyborów do Kolegium Elektorów 2
UCHWAŁA NR 4/2019 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich 2
Uchwała nr 9/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. 2
Zarządzenie 30/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 2
Zarządzenie 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 2
Zarządzenie 75/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 9.06.2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 2
Zarządzenie 90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 2
15/2007 1
30/2020 1
35/2020 1
36/2020 1
49/2019 1
50/2020 1
55/2019 1
56/2019 1
Statystyki strony Struktura Organizacyjna
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Instytut Społeczno-Prawny 77
Biblioteka Uczelniana 16
Dział Nauczania i Spraw Studenckich 13
Administracja Uczelni 11
Instytut Przyrodniczo-Techniczny 6
Instytut Zdrowia 5
Patrz powyżej 2
Statystyki strony Działalność Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 44
Asystent 29
przetarg nieograniczony 27
Starszy wykładowca 16
Asystent 10
Asystent 10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 10
Inspektor Ochrony Danych 9
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 6
Starszy wykładowca 6
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 3
Rozeznanie rynku na zadanie pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników administracyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” 3
Specjalista ds. zamówień publicznych 3
Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na automaty z napojami gorącymi, zimnymi oraz przekąskami 3
Asystent 2
Asystent 2
Asystent 2
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 2
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 2
Plan zamówień publicznych na rok 2017 2
Plan zamówień publicznych na rok 2018 2
Plan zamówień publicznych na rok 2019 2
przetarg nieograniczony 2
Referent w Kancelarii Ogólnej 2
Skargi i wnioski 2
Świadczenie usług wydawniczych oraz dostawa książek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 2
Asystent 1
Dostawa artykułów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku 2020 1
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku 2018 1
instruktor 1
instruktor 1
Instruktor-nauczyciel przedmiotu 1
Instruktor-nauczyciel przedmiotu 1
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 1
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 1
Oświadczenie za rok 2011 1
profesor nadzwyczajny 1
Przetarg nieograniczony 1
przetarg nieograniczony 1
starszy wykładowca 1
starszy wykładowca 1
starszy wykładowca 1
starszy wykładowca 1
starszy wykładowca 1
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki i specjalności 102
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 51
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 21
Rok akademicki 2020/2021 18
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 11
Administracja I 8
Studia podyplomowe 8
Administracja I 7
Pedagogika 7
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 7
Architektura wnętrz 6
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 6
Zarządzanie 6
Administracja II 5
Filologia 5
Rekrutacja 2020/2021 5
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 5
Logistyka I 4
Pedagogika 4
Pielęgniarstwo program studiów zatwierdzony Uchwałą 49/2019 z 27 sierpnia 2019 r. 4
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 4
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 4
Administracja II 3
Dietetyka 3
Kosmetologia 3
Kursy doskonalące / Szkolenia 3
Pielęgniarstwo 3
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 3
Techniki dentystyczne 3
Techniki dentystyczne 3
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2
Studia podyplomowe 2
Architektura wnętrz 1
Logistyka II 1
Logistyka studia drugiego stopnia 1
Logistyka, studia pierwszego stopnia 1
Pielęgniarstwo 1
rok akademicki 2019/2020 1
Zarządzenie 49/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne 1
Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1