W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych


tel.: +48 74 641 92 00,

       +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02


e-mail: pwsz@pwsz.com.pl


E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PWSZASWalbrzych 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 15.10.2020

Statystyki strony Informacje Ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje ogólne o uczelni 1370
Rys historyczny 172
Baza lokalowa 161
Statystyki strony Władze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rektor 1052
Prorektorzy 396
Kanclerz 315
SENAT PWSZ A.S. 308
Pełnomocnicy Rektora 286
Statystyki strony Akty Prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
34/2019 920
Zarządzenie 30/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 480
Zarządzenie 48/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 30/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 414
Zarządzenie 32/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów III, IV roku w roku akademickim 2020/2021 372
Zarządzenie 75/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 9.06.2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 371
Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 335
Strategia rozwoju Uczelni na lata 2016-2025 241
Zarządzenie 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Regulamin procedury antyplagiatowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 229
Uchwała nr 68/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 173
Zarządzenie 56/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domów Studenckich i pokoi gościnnych 173
72/2019 161
Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 157
Zarządzenie 26/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 148
Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania w związku ze stanem epidemii 147
34/2015 144
Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie walidacji 134
Zarządzenie 62/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 56/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domów Studenckich i pokoi gościnnych. 132
Zarządzenie 74/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Rady Programowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 130
Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w roku 2020/2021 128
Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10/2019 125
Zarządzenie 78/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 123
Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie walidacji 122
Uchwała nr 19/2020 w sprawie zaopiniowania wystąpienia do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na zmianę nazwy Uczelni 121
Uchwała nr 17/2020 Rady Uczelni PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora 120
Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie walidacji 120
Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie określenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2020/2021 120
Regulamin wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 119
Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 30/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 119
Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od 1 października 2019 r. 117
Uchwała nr 17/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 117
Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 87/2020 111
Zarządzenie 70/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. oceny jakości kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 110
Uchwała nr 16/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 109
Uchwała nr 4/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 109
Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie finansowania kosztów nadania stopnia naukowego 109
Uchwała nr 14/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora PWSZ AS w Wałbrzychu 108
Uchwała nr 15/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opinii dot. powołania dr Małgorzaty Babińskiej na funkcję prorektora ds. rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu 108
Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie walidacji 107
Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad promocyjno-komunikacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 107
Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 106
Uchwała nr 18/2020 w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 104
Uchwała nr 13/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora na okres kadencji 103
Uchwała nr 67/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 32/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku „Kosmetologia”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 102
Zarządzenie 90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 100
Uchwała nr 75/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 40/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku „Kosmetologia”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 99
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 46/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych procedur oceny kształcenia: Ocena prowadzących i realizacji zajęć – Ankietyzacja i Hospitacje 98
Uchwała nr 21/2020 w sprawie zaopiniowania zmian do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na 2020 r. 97
Zarządzenie nr 105/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, kasy, magazynu wydawnictw i środków trwałych w budowie 97
Uchwała nr 20/2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. sprzedaży działki o numerze 6/11 na rzecz Gminy Wałbrzych 96
Zarządzenie 72/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 96
Statystyki strony Struktura Organizacyjna
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Instytut Społeczno-Prawny 1261
Administracja Uczelni 294
Instytut Zdrowia 249
Dział Nauczania i Spraw Studenckich 238
Instytut Przyrodniczo-Techniczny 230
Biblioteka Uczelniana 196
Sprawozdanie Samorządu Studenckiego z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 98
Regulamin Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 72
Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 71
Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego nr 1/12/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego 65
Sprawozdanie Samorządu Studenckiego z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków za rok akademicki 2018/2019 64
Patrz powyżej 57
Statystyki strony Działalność Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wzory dyplomów ukończenia studiów 548
Starszy wykładowca 359
Asystent 248
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 235
Ochrona danych osobowych 226
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 220
Asystent 219
Skargi i wnioski 204
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej 199
Specjalista 177
Zakup i dostawa nowych kserokopiarek oraz drukarki wraz z instalacją i uruchomieniem 161
Asystent 160
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku 2021 159
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej 154
Starszy wykładowca 142
Asystent 137
Starszy wykładowca 133
Asystent 107
Specjalista ds. zamówień publicznych 106
Uchwała nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej 99
Referent w Kancelarii Ogólnej 97
Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej 87
Asystent 86
Obsługa bankowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 86
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 86
Starszy wykładowca 85
Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 83
Rozeznanie rynku na zadanie pn. „Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników administracyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” 82
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 81
Uchwała nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej 79
Uchwała nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej 79
Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 77
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie certyfikowanego kursu j. angielskiego dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu 77
Uchwała nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej 77
Rozbiórka ruin budynków przemysłowych na działce przy ul. Południowej w Wałbrzychu 76
Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej 76
Świadczenie usług wydawniczych oraz dostawa książek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 75
Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na automaty z napojami gorącymi, zimnymi oraz przekąskami 74
Uchwała nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej 73
Uchwała nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej 73
Druk materiałów reklamowych i kalendarzy 71
Uchwała nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej 71
Utrzymanie terenów zieleni na terenie parku PWSZ przy ul. Zamkowej 4 71
Rozeznanie rynku na zadanie pn.: „Przeprowadzenia szkolenia dla kadry zarządzającej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” 70
Uchwała nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej 70
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla studentów pn. Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji 68
Utrzymanie terenów zieleni na terenie parku PWSZ przy ul. Zamkowej 4 67
Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 65
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 64
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu pogłębiającego wiedzę z pakietu MS Office oraz zwiększającego wiedzę w zakresie e-kompetencji dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 64
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki i specjalności 2602
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 1479
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 1186
Rok akademicki 2020/2021 1002
Rekrutacja 2021/2022 953
Kosmetologia 934
Pielęgniarstwo 865
Pedagogika 862
Architektura wnętrz 778
Administracja I 762
Logistyka I 760
Filologia 663
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 660
Techniki dentystyczne 660
Rekrutacja 2020/2021 621
Dietetyka 619
Administracja II 531
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 488
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 469
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 391
Logistyka II 334
Studia podyplomowe 309
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 307
Zarządzanie 281
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 244
Kursy doskonalące / Szkolenia 224
Zarządzenie 49/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne 205
Architektura wnętrz 198
Rekrutacja 2018/2019 150
Rekrutacja 2017/2018 148
Filologia 145
Rekrutacja 2019/2020 144
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 143
Administracja I 141
Logistyka, studia pierwszego stopnia 140
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 140
rok akademicki 2019/2020 137
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać właściwy rok akademicki 125
Administracja II 118
Kosmetologia 114
Pedagogika 113
Uchwała nr 4/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 109
Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 108
Studia podyplomowe 107
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 105
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 102
Pielęgniarstwo program studiów zatwierdzony Uchwałą 49/2019 z 27 sierpnia 2019 r. 90
Logistyka studia drugiego stopnia 89
Techniki dentystyczne 89
Uchwała nr 21/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022 87