Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

konkurs na stanowisko asystenta

w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

w pełnym wymiarze czasu pracy , w grupie pracowników dydaktycznych.

 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz załącznikami do pobrania  poniżej.