Ogłoszenie o zamówieniu Data umieszczenia: 13.07.2020 pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data umieszczenia: 13.07.2020 pobierz
Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja edytowalna Data umieszczenia: 13.07.2020 pobierz
Załączniki nr 2-3-4- oświadczenia - wersja edytowalna Data umieszczenia: 13.07.2020 pobierz
Załącznik nr 5 - wykaz głównych usług - wersja edytowalna Data umieszczenia: 13.07.2020 pobierz
Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 15.07.2020 Data umieszczenia: 15.07.2020 pobierz
Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 16.07.2020 Data umieszczenia: 17.07.2020 pobierz
Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 16.07.2020 Data umieszczenia: 17.07.2020 pobierz
Informacja z otwarcia ofert Data umieszczenia: 22.07.2020 pobierz
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Data umieszczenia: 23.07.2020 pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data umieszczenia: 04.08.2020 Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data umieszczenia: 20.08.2020 pobierz