Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu utworzona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. 1999r. Nr 55 poz. 578)

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2006 roku (Dz. U. 2005 Nr 23 poz. 189) patronem Uczelni stał się Angelus Silesius.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
to:

 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia,
 • ponad tysiąc studentów,
 • trzy instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Studenckie koła naukowe.


W ramach struktury organizacyjnej uczelni funkcjonują:


1. Instytut Przyrodniczo-Techniczny więcej


2. Instytut Społeczno-Prawny więcej


3. Instytut Zdrowia więcej