Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” III nabór

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniająca dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie o rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych [...]

Ogłoszenie REKRUTACJA uzupełniająca studentów na płatne praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniająca dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie REKRUTACJA studentów na płatne praktyki zawodowe III nabór w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych [...]

Ogłoszenie o czwartym naborze uzupełniającym Instytucji przyjmujących studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na pilotażowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniającą Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki [...]

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym (trzecim) Instytucji przyjmujących studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na pilotażowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniającą (trzecią) Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe [...]

Ogłoszenie o trzecim naborze uzupełniającym Instytucji przyjmujących studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na pilotażowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniającą Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki [...]

OGŁOSZENIE Rekrutacja uzupełniająca - druga, uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych dla nauczycieli akademickich naszej uczelni kierunków: Logistyka oraz Pedagogika

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej (drugiej) uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w ramach III naboru do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych [...]

Ogłoszenie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (druga) dla studentów na płatne praktyki zawodowe - III nabór - w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniającą dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym (drugim) Instytucji przyjmujących studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na pilotażowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniającą (drugą) Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki [...]

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uzupełniającej studentów na płatne praktyki zawodowe I nabór, II tura nabór uzupełniający II w ramach projektu pozakonkursowego „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniająca dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - II nabór uzupełniający dla III-go naboru

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - III nabór uzupełniający

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie o naborze Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - III nabór uzupełniający

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację Instytucji(III nabór uzupełniający), zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu [...]

Ogłoszenie o naborze uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - III nabór uzupełniający

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację  dla uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych(III nabór uzupełniający) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym [...]

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - III nabór

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie o naborze Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - III nabór

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach [...]

Ogłoszenie o naborze uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - III nabór

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację  dla uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk [...]

Ogłoszenie o naborze Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - II tura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach [...]

Ogłoszenie o rekrutacji na opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych dla nauczycieli akademickich naszej uczelni - II tura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - II tura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację dla studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w [...]

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uzupełniającą Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów kierunku: Techniki dentystyczne na pilotażowe praktyki zawodowe, realizowane w [...]

Rekrutacja uzupełniająca uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych dla nauczycieli akademickich dla kierunku: Techniki dentystyczne.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu [...]

Ogłoszenie o naborze Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 750 [...]

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dla studentów na praktyki w ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOKUMENTY DO POBRANIA [...]

Ogłoszenie o rekrutacji na opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych dla nauczycieli akademickich naszej uczelni

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOBIERZ DOKUMENTY [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zgodnie zapisami art. 28a ust.4  Ustawy o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju (Dz. U. z 2006r Nr 227 poz. 1658 z póź. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów [...]

Ogłoszenie o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu projektu "Kuźnia Inżynierów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zgodnie zapisami art. 28a ust.4  Ustawy o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju (Dz. U. z 2006r Nr 227 poz. 1658 z póź. zm.) informuje, że wybrano Partnera do [...]

Ogłoszenie o naborze Partnerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zgodnie zapisami art. 28a ust.4  Ustawy o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju (Dz. U. z 2006r Nr 227 poz. 1658 z póź. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów [...]

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z ogłoszeniem konkursu 1/POKL/4.1.1/2011 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij