Pozostałe uchwały

Pozostałe uchwały

Uchwała nr 1/2017 Uczelnianej Komisji Wyborczej

W sprawie ogłoszenia kalendarza wyborczego [...]

Uchwała nr 10/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie ukonstytuowania się Uczelnianej Komisji Wyborczej [...]

Uchwała nr 9/2016 z dnia 01.04.2016

w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (kadencja 2016-2020) [...]

Uchwała nr 8/2016 z dnia 24.03.2016

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (kadencja 2016-2020) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [...]

Uchwała nr 7/2016 z dnia 22.03.2016

w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (kadencja 2016-2020) [...]

Uchwała nr 5 z dnia 01.03.2016

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na funkcję rektora (kadencja 2016-2020) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [...]

Uchwała nr 4 z dnia 18.02.2016

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Kolegium Elektorów (kadencja 2016-2020) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [...]

Uchwała nr 3 z dnia 16.02.2016

ogłoszenie wyników wyborów do Kolegium Elektorów (kadencja 2016-2020) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [...]

Uchwał nr 2 z dnia 12.01.2016 r.

Ogłoszenie kalendarza wyborczego [...]

Uchwała nr 1 z dnia 12.01.2016 r.

Ukonstytuowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej [...]

metryczka